STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ORNONTOWICACH – WERSJA SKRÓCONA

1. Pracownik Biblioteki powinien traktować Cię z szacunkiem. Nie może stosować wobec Ciebie przemocy w jakiejkolwiek formie.

2. Jeśli pracownik Biblioteki lub inna osoba znajdująca się w Bibliotece atakuje Cię, krzyczy na Ciebie, dokucza, obraża, szturcha, czujesz się źle w jej obecności – powiedz o tym rodzicom lub innemu bibliotekarzowi. Pamiętaj, że zawsze możesz przyjść także do Dyrektora Biblioteki i porozmawiać o tym, co Cię spotkało.

3. Pracownik Biblioteki nie może Cię dotykać, a jeśli sytuacja tego wymaga (np. gdy pomaga Ci skorzystać z toalety lub chce Cię pocieszyć, bo z jakiegoś powodu płaczesz i jest Ci smutno), powinien zapytać o zgodę. Pamiętaj, że zawsze możesz odmówić.

4. Nie ma znaczenia, czy osoba, która Cię krzywdzi, to dorosły czy dziecko – nie bój się o tym mówić.

5. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś, aby Cię traktowano. Nie obrażaj, nie wyzywaj, nie używaj wulgarnych słów, nie wyśmiewaj itd.

6. Zwracaj się do pracowników Biblioteki używając słów „Pan/Pani”, nie zapraszaj ich do znajomych na Facebooku czy Instagramie, nie podawaj im swojego numeru telefonu czy maila (chyba, że zapyta Cię o to bibliotekarz przy ladzie bibliotecznej podczas zapisywania Cię do Biblioteki lub podczas wypożyczania zbiorów).

7. Gdy uczestniczysz w wydarzeniach, które odbywają się w Bibliotece, pracownicy mogą robić Ci zdjęcia w celu promocji i dokumentacji imprezy. Jeśli się na to nie zgadzasz, poproś rodzica, by podczas zgłoszenia na wydarzenie nie wyraził zgody na publikację Twojego wizerunku. Pamiętaj, że w przypadku zdjęć grupowych nawet sprzeciw rodzica nie wystarczy i zdjęcie, na którym jesteś widoczny, może zostać opublikowane przez Bibliotekę.

8. Gdy korzystasz z Internetu, zachowaj ostrożność. Nie instaluj samodzielnie żadnych programów, nie odwiedzaj stron dla dorosłych, a jeśli przypadkiem trafisz na treści, które wzbudzą Twój niepokój, poinformuj o tym dyżurującego bibliotekarza.

9. Słuchaj poleceń pracowników Biblioteki. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, wytłumacz dlaczego.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia innych. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy, także domowej, reaguj. Wezwij Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

1) Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

2) Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym i terapeutycznym;

3) Ośrodki interwencji kryzysowej i ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielając Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej;

4) Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej oraz udzielając Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych;

5) Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną;

6) Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych;

7) Placówki ochrony zdrowia – np. pomagając uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach;

8) Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu;

9) Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

1) Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” tel. 800 120 002. Otrzymasz tam wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania;

2) Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 czynny całą dobę. Można tam anonimowo dowiedzieć się o możliwości otrzymania pomocy, uzyskać szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski;

3) Policyjnego telefonu zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach 09:30-15:30, od godz.15:30 do 9:30 włączony jest automat).