CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

KAUCJE:
Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu mikołowskiego: 50,00 zł / 1 egz. książki
Wypożyczenie szczególnie cennych książek: wartość książki, lecz nie mniej niż 50,00 zł

PRZETRZYMANIE:
Przetrzymanie książek ponad termin określony w Regulaminie: 3,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu
Wysłanie upomnienia: 2-krotna wartość opłaty pocztowej

POSZANOWANIE ZBIORÓW:
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę do końca 1994 r.: 30,00 zł za wolumin
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę w l. 1995-2004 r.: 35,00 zł za wolumin
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę od 2005 r.: aktualna wartość rynkowa
Za zagubioną lub zniszczoną książkę z księgozbioru podręcznego: aktualna wartość rynkowa
Za zagubiony lub zniszczony dokument elektroniczny: aktualna wartość rynkowa
Za zagubione lub zniszczone czasopismo: aktualna wartość rynkowa

USŁUGI KOMPUTEROWE:
Wydruk/kopiowanie czarno-białe format A4 (max 50 stron): 0,50 zł za 1 stronę
Wydruk/kopiowanie czarno-białe format A3 (max 10 stron): 1,00 zł za 1 stronę
Wydruk/kopiowanie kolor (max 10 stron): 3,00 zł za 1 stronę
Skanowanie (max 20 stron): 0,50 zł za 1 stronę


Ornontowice, 26 czerwca 2023 r.


CENNIK WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH:
Koszty przekroczenia terminu zwrotu Gry: 1,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
Kaucja za Grę (dla wypożyczających spoza Gminy Ornontowice): aktualna wartość gry