CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

Rodzaj opłatyJednostka miaryCena
KAUCJE
Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu mikołowskiego1 egz. książki40,00 zł
Wypożyczenie szczególnie cennych książek1 egz. książkiwartość książki, lecz nie mniej niż 50,00 zł
PRZETRZYMANIE
Przetrzymanie książek ponad termin określony w Regulaminieza każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu3,00 zł
Wysłanie upomnieniakażde wysłane 1 upomnienie2-krotna wartość opłaty pocztowej
POSZANOWANIE ZBIORÓW
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę do końca 1994 r.1 wol. książki25,00 zł
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę w latach 1995-20041 wol. książki30,00 zł
Za zagubioną lub zniszczoną książkę nabytą przez Bibliotekę od 2005 r.1 wol. książkiaktualna wartość rynkowa
Za zagubioną lub zniszczoną książkę z księgozbioru podręcznego1 wol. książkiaktualna wartość rynkowa
Za zagubiony lub zniszczony dokument elektroniczny (audiobook i in.)1 cdaktualna wartość rynkowa
Za zagubione lub zniszczone czasopismo1 egz.wartość rynkowa
USŁUGI KOMPUTEROWE
Wydruk komputerowy(czarno-białe) /max. 50 stron/1 strona formatu A40,40 zł
Wydruk komputerowy(czarno-białe) /max.10 stron/1 strona formatu A31,00 zł
Wydruk komputerowy(kolor) /max. 10 stron/1 strona formatu A43,00 zł
Kopiowanie(czarno-białe) /max. 50 stron/1 strona formatu A40,40 zł
Kopiowanie(czarno-białe) /max.10 stron/1 strona formatu A31,00 zł
Kopiowanie (kolor) /max. 10 stron/1 strona formatu A43,00 zł
Skanowanie /max. 50 stron/1 strona formatu A40,40 zł

Ornontowice, 25 maja 2018 r.