Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy Ornontowice. Jej siedziba mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, przy ul. Klasztornej 1 (od sierpnia 2005 r.).

Do dyspozycji czytelników i użytkowników są: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, czytelnia prasy oraz czytelnia komputerowa. Łącznie powierzchnia biblioteki zajmuje 233m2. Budynek i pomieszczenia biblioteczne oraz urządzenia sanitarne są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory, na które składają się książki (ok. 16000 woluminów), prasa i audiobooki.

Każdego roku rejestruje się ok. 1100 czytelników, wśród których osoby dorosłe stanowią ok. 59%, dzieci – 24%, młodzież – 17%. Z biblioteki korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Ornontowice, a w ostatnich latach odnotowuje się coraz większą liczbę czytelników będących mieszkańcami pobliskich miejscowości.


USŁUGI:

 • Wypożyczanie książek, czasopism i audiobooków na zewnątrz;
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu;
 • Udzielanie informacji;
 • Rezerwacje książek (poprzez system biblioteczny MAK+);
 • Dostęp do Internetu (bezpłatnie);
 • Usługi reprograficzne (odpłatnie): kopiowanie, skanowanie, wydruki komputerowe;

KSIĄŻKA NA TELEFON:

 • Książka na telefon usługa kierowana do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych, mieszkających na terenie gminy Ornontowice i niemających fizycznej możliwości dotarcia do biblioteki. Zamówienia pod nr telefonu: 32 336 13 90.

Mak plus logotyp

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAK+

Elektroniczny system wypożyczania zbiorów MAK+ funkcjonuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach od 4 stycznia 2016 r. Umożliwia on:

 • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,
 • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek, przeglądanie historii swoich wypożyczeń,
 • przeszukiwanie zawartości katalogu książek, audiobooków i prasy,
 • elektroniczną obsługę wypożyczeń.

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA PUBLIKACJI NAUKOWYCH ACADEMICA:

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Academica oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określony dzień oraz godzinę i korzystać z nich na przeznaczonym do tego celu terminalu, który mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach przy ul. Klasztornej 1.

Warunki korzystania:

 • Założenie konta w systemie Academica: zaakceptowanie Regulaminu i wypełnienie w GBP w Ornontowicach oświadczenia.
 • Terminal funkcjonuje w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Dostęp jest bezpłatny!

Pytania związane z bazą Academica prosimy kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, na adres e-mail: biborn@interia.pl lub tel. 32 336 13 90.

TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE:

Biblioteka zaprasza do korzystania z tabletów otrzymanych w 2015 r.w ramach programu “Tablety w Twojej bibliotece”. Urządzenia dostępne są bezpłatnie w czytelni, w godzinach otwarcia biblioteki.