31 maja 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zorganizowała uroczystość Jubileuszu 65-lecia istnienia. Zaproszono m. in. przedstawicieli władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, duchowieństwa, instytucji i organizacji społecznych, czytelników, grono obecnych i byłych ornontowickich bibliotekarzy, a także pracowników bibliotek z zaprzyjaźnionych placówek.
Jubileusz był doskonałą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z historii GBP, ale też podkreśleniem obecnej roli i funkcji, którą biblioteka pełni w dzisiejszym świecie.

Fotogaleria z wydarzenia: