Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już gra w naszej bibliotece! Każdy odwiedzający bibliotekę może wesprzeć WOŚP poprzez nabycie książek cegiełek.

Termin: do 29 stycznia 2021 r.

Dziękujemy! Zebrane środki zostały przekazane do sztabu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.